Mary Medlicott, Storyteller and Author - Storyworks
Gartref yn Sir Benfro
Cefndir

 

Cymraeg yw fy ail iaith. Rwyf wedi carur iaith ac wedi gallu ei deall ai darllen ers fy mhlentyndod yn Abergwaun a Thŷ Ddewi. Ar l dechrau gweithio fel storiwraig, penderfynais fod rhaid i fi ddysgu siarad yn rugl er mwyn gallu dweud storau yn y Gymraeg.
 
Erbyn hyn, rwyf wedi cael tipyn o ymarfer. Rwyf wedi gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg gyda babanod a phlant iau mewn nifer o ysgolion yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Chaerdydd. Rwyn teimlon gyffyrddus wrth ddweud fy mod i yn yr un sefyllfa ar mwyafrif ohonyn nhw. Rwyf i yn dysgu hefyd!

Rwyf hefyd yn cael sbort wrth berfformio fy storau gyda grwpiau cymunedol cymysg o oedolion a phlant, dysgwyr a Chymry Cymraeg er enghraifft y grŵp Miri Medi yng Nghroesgoch yn Sir Benfro. Anrhydedd mawr oedd mynd fel gwraig wadd at yr Hoelion Wyth yn Nhrefin i siarad am Shemi Wd, yr hen storwr a oedd yn byw yn Wdig yn y ddeunawfed ganrif. Rwyf wedi sgrifennu amdano yn fy llyfr newydd o'i storiau, Shemi's Tall Tales.

 

Shemi mewn pasbord
Ysgolion

 

Cewch ddewis:   
  • perfformiadau neu weithdai
  • babanod neu blant iau
  • Storau Shemi, Straeon Cymraeg neu Storaur Byd

Cliciwch yma am gael gweld sut i gyflwyno cais i Academi i gael cyllid tuag at ymweliad.

     
     

Ysgol Mathri, Sir Benfro
Perfformiadau

 

Cewch ddewis y rhaglen:

 

  • O Farwn Fyw - Shemi Wd a'i storau

  • O Bell ac Agos Noson o Storau ar Lafar

Cysylltu

Rhowch ffn neu e-bost  i siarad am beth sydd eisau:

 

e-bost:

 

ffn symudol: 07971 008 574.
 
 
Hwyl fawr!
 
© Mary Medlicott & Storyworks 2022 | site by knowHowe Ltd